KATAMARAN MOTOROWY JAMBO BIJE REKORDY NISKIEGO ZUŻYCIA PALIWA!