Katamaran motorowy JAMBO bije rekordy niskiego zużycia paliwa!