SUNREEF 82 DOUBLE DECK: FLYBRIDGE JUŻ SCALONY Z ŁĄCZNIKIEM