Nicolas Lapp - Jachtsmen Roku 2008, w kategorii „Przedsiębiorca”!