Christina Too: Najszybszy Sunreef Supreme 68 Power dołącza do floty