2013 NAJLEPSZYM ROKIEM DLA SUNREEF YACHTS: 11 ZWODOWANYCH JACHTÓW W TYM DWIE PREMIERY, 6 JEDNOSTEK W BUDOWIE, 2 NOWE MIĘDZYNARODOWE BIURA